Причини шизофренії

Пошук причин шизофренії ведеться численними дослідниками самих різних областей. Однак до сих пір у вчених немає єдиної думки з приводу етіології цього захворювання.
Існує безліч теорій щодо походження цього захворювання, проте всі вони неоднозначні і навіть суперечливі. Така велика різноманітність пояснюється різними підходами до пошуку цих причин. Так, є біологічний, психоаналітичний, когнітивний і інші підходи до вивчення шизофренії.

Теоріями походження шизофренії є:

 • нейротрансміттерні теорії;
 • дизонтогенетична теорія;
 • психоаналітична теорія;
 • теорія спадкової і конституціональної схильності;
 • теорія аутоінтоксикації аутоіммунизації;
 • когнітивна теорія.

 

Нейротрансміттерні теорії

Ці теорії є найбільш поширеними і пов’язані вони з вивченням механізму дії нейролептиків (основних препаратів в лікуванні шизофренії).
Виділяють дві основні теорії – дофамінову і серотонінову. Вони грунтуються на ролі обмінних порушень катехоламінів в тканинах мозку. У нервової тканини основними катехоламінами є дофамін і серотонін. Обмін цих речовин і їх концентрація відбивається на основних функціях мозку, наприклад на когнітивній функції, процесах мотивації і настрою.

Дофамінова гіпотеза

Дофамінова теорія зародилася ще в 60-х роках минулого століття. Вона розглядає підвищену концентрацію дофаміну як причину основних симптомів шизофренії. Відповідно до цієї гіпотези при шизофренії є підвищена активність всієї дофамінової системи мозку і гіперчутливість дофамінових рецепторів. Дофамін, будучи стимулятором нервової системи і перебуваючи в надлишковій концентрації, призводить до гіперстимуляції нейронів мозку. Нейрони, в свою чергу, перезбуджуються і посилають багато імпульсів. Встановлено що при порушенні в крові у хворих реєструється підвищена концентрація дофаміну.

На основі саме цієї теорії в лікуванні шизофренії застосовуються ліки, які блокують дофамінові рецептори, і, як наслідок, знижують концентрацію дофаміну.

Серотонінова гіпотеза

Відповідно до цієї гіпотези при шизофренії спостерігається недостатність серотонінової нейротрансміссії (передачі нервового імпульсу). Підвищена активність серотоніну рецепторів (5-HT) призводить до виснаження серотонінової системи мозку. Ця гіпотеза покладена в основу дії нових нейролептиків, які діють не тільки на дофамінову передачу, а й серотонінову.

Норадренергічна гіпотеза

Ця теорія ґрунтується на тому, що в походженні симптомів шизофренії крім дофамінової і серотонінової систем бере участь і норадренергічна. Представниками цієї системи є адреналін, норадреналін і дофамін. Автори цієї гіпотези стверджують, що симптоми шизофренії з’являються в результаті дегенерації нейронів цієї системи. Доказом тому є дія одного з найпопулярніших препаратів в лікуванні шизофренії – клозапіна. Він сильніше інших нейролептиків стимулює адренергічну систему.

Також існує глутаматергічна, гамкергічна і нейропептідна гіпотези. Всі вони припускають дисфункцію тієї чи іншої системи як причину шизофренії. Однак необхідно відзначити, що ліки, які використовуються в лікуванні шизофренії, діють не на одну систему, а відразу на кілька.


 

Дизонтогенетична теорія

Дизонтогенетична теорія, або теорія порушення розвитку мозку, найбільшого поширення набула в останні два десятиліття. Вона ґрунтується на даних різних досліджень, які доводять наявність структурних патологій мозку у людей, які страждають на шизофренію.

Сутність цієї гіпотези зводиться до того, що ці структурні аномалії в мозку не є грубими (масивними) і не прогресують. Це, згідно з даними комп’ютерної томографії, лише відхилення на клітинному і субклітинному рівні. Така «недосконалість структур» сама по собі не є хворобою. Авторами цієї гіпотези такий стан розцінюється як «грунт» для подальшого розвитку шизофренії. Іншими словами, ці структурні аномалії є факторами ризику. Надалі під впливом стресових та інших факторів відбувається декомпенсація цих недосконалостей, тобто розвиток хвороби.

Згідно із загальними положеннями теорії ці ушкодження можуть бути викликані токсичними, вірусними, бактеріальними та іншими факторами. Також можуть бути задіяні генетичні поломки. Ці аномалії можна спостерігати вже в період внутрішньоутробного розвитку з 5 – 8 місяці вагітності, коли відбувається формування структур мозку.

Ця теорія тісно пов’язана з теорією спадкової схильності, оскільки бере до уваги наявність групи ризику для розвитку шизофренії.


 

Психоаналітична теорія

Родоначальником цієї теорії є Фрейд, який припустив, що виникнення шизофренії пов’язано зі спробами відновити своє Его. Відповідно до цієї теорії несприятливі умови дитячого періоду (байдужість до дитини його батьків) призводять до повернення на стадію нарцисизму. Марення переслідування, порушення мислення і інші симптоми шизофренії Фрейд розглядав як прояви егоцентризму.

Сучасна психоаналітична теорія припускає, що в основі цього захворювання лежать процеси розщеплення особистості. Спостерігається розщеплення між «Я» і зовнішнім світом, а також між різними частинами свого «Я». Внутрішній світ пацієнта стає переважаючим, так як пригнічує зовнішній світ. Реальний світ для такої людини стає лише проекцією.

Деякі психоаналітики розглядають це захворювання як термінальну стадію шизоїдного реагування. Відомо, що існує так званий шизоїдний тип особистості (поряд з іншими типами особистості). Для нього характерні підвищена чутливість і дратівливість, сприйняття зовнішнього світу як загрози. Такі особистості відчужуються від соціуму через нерозуміння.


 

Теорія спадкової і конституціональної схильності

Ця теорія є однією з найпопулярніших теорій минулого століття. Раніше вважалося, що шизофренія – це строго спадкове захворювання. Ризик його розвитку збільшується в міру того, наскільки близький родич-шизофренік. На основі різних досліджень сьогодні встановлено, що ризик захворюваності на шизофренію в сім’ї, де один з батьків страждає на цю патологію, становить – 12 відсотків, а там, де обидва – від 20 до 40 відсотків.

Серед однояйцевих близнюків конкордантність (наявність схожих ознак) захворювання становить 85 відсотків, серед двуяйцевих – 15 – 20 відсотків.
Теорія спадковості підкріплюється множинними генетичними дослідженнями. Однак, незважаючи на це, не було до цих пір виявлено гена шизофренії. Вченим вдалося лише виявити комбінацію генів, які переважають у людей, які страждають на шизофренію.

Що стосується конституціональної схильності, то тут враховується безліч чинників. Сам термін «конституція» охоплює і реактивність організму в цілому (його реакція на стрес), і характер людини, і навіть особливості статури. Теорія виділяє такі поняття як шизоїдний темперамент, шизоїдний тип особистості, шизоїдна аномалія характеру. Шизоїдні риси об’єднують такі поняття як замкнутість, відгородженість від зовнішнього світу, підозрілість і інші. Люди, що володіють подібними рисами характеру, найбільше схильні до розвитку шизофренії.


 

Теорія аутоінтоксикації і аутоіммунизації

Ця теорія також отримала широке визнання. Виникнення шизофренії, вважають автори цієї теорії, пов’язане з інтоксикацією організму цілими продуктами білкового обміну. Це можуть бути аміак, нітроли, фенолкрезоли. Потрапивши в організм, вони пригнічують окислювально-відновні процеси в нервовій тканині. Таким чином, розвиваються ті метаболічні порушення, які є причиною нейродинамічних порушень при шизофренії.

Прихильники теорії аутоінтоксикації припускають, що патогенез шизофренії обумовлений періодичними періодами кисневого голодування в тканинах мозку, зниженням сили мозкових процесів і патологічної інертністю.


 

Когнітивна теорія

Когнітивна теорія переплітається з біологічною гіпотезою виникнення шизофренії. Обидві ці гіпотези вважають, що хворий на шизофренію відчуває дивні відчуття, які викликаються різними біологічними факторами. Надалі, згідно когнітивної теорії, шизофренія розвивається внаслідок того, що людина намагається пізнати свої відчуття. Так, вперше відчувши голоси, людина розповідає про них родичам і друзям, які заперечують існування цих відчуттів. Тому у пацієнта формується думка, що інші люди намагаються приховати від нього правду (розвивається марення переслідування і інші переконання). В кінцевому підсумку хворий відкидає зворотний зв’язок із зовнішнім світом.

Різні дослідження на користь цієї теорії підтверджують, що у людей з шизофренією в дійсності є труднощі зі сприйняттям, сенсорним почуттям.

13.06.2016
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(3 оцінки, в середньому: 5 з 5)