Діагностика причин ущільнень у молочних залозах

 

Кожне з ущільнень у молочних залозах має певні характеристики при їх інструментальному обстеженні. Вникати в тонкощі цих станів в даній статті не представляється можливим, оскільки така інформація є вкрай специфічною і об’ємною. Замість цього нижче будуть перераховані дані методи, їх переваги та недоліки.

У число методів дослідження ущільнень молочних залоз входить:

 • мамографія (рентгенологічна);
 • УЗД (ультразвукове дослідження);
 • доплерографія вен грудної стінки;
 • сцинтиграфія;
 • термографія;
 • комп’ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія;
 • гістологічне дослідження.

Мамографія

Під мамографією практично завжди мається на увазі спеціальне рентгенологічне дослідження молочних залоз. Даний метод є золотим стандартом діагностики патологій даного органу та раку молочної залози зокрема. Існують і інші види мамографії, наприклад, томосинтез, магнітно-резонансна мамографія, оптична мамографія, ультразвукова мамографія і ін.

Незважаючи на високий потенціал даних методів, їх використання обмежене у зв’язку з високою вартістю або недостатньої інформативністю, в той час як рентгенівська мамографія є простою, дешевою і інформативною. Ступінь інформативності даного методу значно зросла після початку використання цифрових носіїв інформації замість плівкових. Недоліком даного методу є деяка доза радіації, отримана в процесі дослідження.

 

УЗД

Ультразвукове дослідження молочних залоз досить часто практикується для визначення природи їх ущільнень. Особливо корисним воно виявляється в діагностиці кіст. Незаперечною перевагою є відносно висока доступність і абсолютна нешкідливість. У зв’язку з цими особливостями дане дослідження без побоювання можна призначити вагітним і годуючим груддю жінкам. Крім того, дане дослідження часто застосовується для точної локалізації підозрілої тканини під час біопсії (взяття тканини на аналіз).

 

Доплерографія вен грудної стінки

 

Доплерографія вен грудної стінки досить рідко може використовуватися для діагностики патологій молочних залоз, оскільки в більшості випадків їх природа не пов’язана з ураженням великих кровоносних судин. Проте, при такій патології як хвороба / синдром Мондора дане дослідження дозволяє визначити ділянку закупореної і запаленої вени, що викликає запальні зміни і болючість.

 

Сцинтиграфія

Сцинтиграфія використовується для діагностики злоякісних пухлин молочних залоз і їх метастазів. Принцип методу полягає у введенні пацієнту в кровоносне русло певного радіофармпрепарата, який має споріднення до тканин злоякісної пухлини. В результаті через короткий проміжок часу радіофармпрепарат концентрується в тканинах пухлини і випромінює хвилі певного спектру. За допомогою високочутливої ​​апаратури дане випромінювання фіксується і на екрані апарату виникає проекція розподілу радіофармпрепарату в організмі. Скупчення препарату в одному осередку свідчить на користь злоякісної пухлини. Виявлення декількох вогнищ є ознакою того, що пухлина метастазувала в органи і тканини тіла пацієнта.

 

Термографія

Термографія є одним з досліджень, що неухильно набирають популярність в діагностиці патологій молочних залоз. Зокрема даний метод застосовується при виявленні злоякісних новоутворень і запальних процесів молочної залози. Під час дослідження спеціальні датчики вловлюють інфрачервоне випромінювання з кожного квадратного сантиметра шкіри пацієнта. Чутливість датчика така, що він розрізняє коливання температури в 0,06 градуса. Згодом отриману інформацію комп’ютер трансформує в видимі кольори спектра і виводить на екран. В результаті людське тіло постає у вигляді різнобарвного силуету, на якому найбільш гарячі ділянки представлені червоними і жовтими відтінками, а холодні ділянки – синіми і зеленими кольорами.

Температура тканин безпосередньо залежить від ступеня її васкуляризації (кількості кровоносних судин в одиниці об’єму тканини) і інтенсивності кровотоку. Посиленим кровотоком відрізняються запальні процеси, в той час як посилення васкуляризації (зростання нових кровоносних судин) відзначається в злоякісних пухлинах. Також дане дослідження дозволяє крім первинних пухлин виявляти ще й їх метастази.

КТ (комп’ютерна томографія) і МРТ (магнітно-резонансна томографія)

Дані методи можуть використовуватися для визначення точних розмірів пухлини, її щільності, структури, співвідношення з оточуючими тканинами, а також для визначення стану регіонарних лімфатичних вузлів. Серед даних методів перевага віддається МРТ, оскільки з її допомогою краще відображаються м’які тканини молочних залоз. Крім того, МРТ не передбачає радіаційного опромінення пацієнтки, що важливо, якщо існує навіть найменша підозра на вагітність. Якщо з різних причин немає можливості пройти МРТ, то і КТ може надати досить точну інформацію про стан молочних залоз, однак слід пам’ятати, при вагітності даний метод протипоказаний.

Як один, так і інший метод може застосовуватися з внутрішньовенним введенням контрастної речовини. При його використанні значно підвищується шанс діагностики злоякісних пухлин. Однак разом з цим з’являється ризик розвитку побічних ефектів через введення контрастної речовини (гостра ниркова недостатність, алергічні реакції та ін.).

 

Гістологічне дослідження

 

Гістологічне дослідження є єдиним методом, за допомогою якого ставиться остаточний діагноз щодо природи ущільнення в молочних залозах. Як правило, біоптат (ділянка тканини, яку забирали для дослідження) береться довгою порожнистою голкою. Дане дослідження проводиться під контролем УЗД і під обов’язковим знеболенням. Надалі отриману тканину вивчають під мікроскопом, попередньо створивши з неї кілька десятків гістологічних препаратів, оброблених різними барвниками і реагентами. Залежно від ступеня клітинної атипії (аномальність) підтверджується або спростовується діагноз злоякісного утворення. Також позначається його гістологічний тип, спираючись на який можна судити про прогноз захворювання і вибрати найбільш результативний метод його лікування.

Крім інструментальних досліджень деяку корисну інформацію можуть надати лабораторні тести.

У число лабораторних тестів, що використовуються для діагностики ущільнень у молочних залозах, входять:

 • загальний аналіз крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • біохімічний аналіз крові;
 • онкомаркери та ін.

Загальний аналіз крові

Загальний аналіз крові, як відомо, є «дзеркалом» організму, що відображає процеси які в ньому відбуваються. За результатами даного аналізу практично ніколи не вдається точно встановити діагноз, проте багато в чому він допомагає лікарю вибрати напрямок, в якому варто продовжувати його пошуки.

Зокрема, при запальних захворюваннях молочних залоз найімовірніше буде збільшена концентрація лейкоцитів, особливо фракція паличкоядерних нейтрофілів. Також при запальному захворюванні слід очікувати збільшення ШОЕ (швидкості осідання еритроцитів).

Анемія (низька концентрація гемоглобіну і / або еритроцитів в крові) може бути ознакою розпаду злоякісної пухлини. Також непрямою ознакою злоякісного процесу є ізольоване і значне повішення ШОЕ (понад 50 мм / год), без зміни інших змінних аналізу. Збільшення концентрації гемоглобіну і / або еритроцитів може призводити до згущення крові і підвищення ймовірності тромбофлебіту вен грудної стінки (хвороби Мондора).

 

Загальний аналіз сечі

Загальний аналіз сечі, як і загальний аналіз крові, є одним з обов’язкових досліджень при діагностиці патологій молочних залоз. З його допомогою можна оцінити функціональний стан сечовивідної системи. Зокрема, ниркова патологія може розвиватися при попаданні в них метастазів пухлин або при септичному стані. Крім того, функціональний стан нирок виключно важливий для розрахунку доз препаратів, необхідних для лікування патологій молочних залоз. При нирковій недостатності відбувається затримка виведення лікарських речовин і їх метаболітів з організму, що тягне за собою передозування і розвиток пов’язаних з нею побічних ефектів.

Біохімічний аналіз крові

До біохімічного аналізу крові, який призначається при захворюваннях молочних залоз, відносять специфічні дослідження, спрямовані на вивчення стану систем і органів тіла людини. В їх число входять ниркові проби (креатинін, сечовина), печінкові проби (трансамінази, білірубін, лужна фосфатаза), показники згортання крові (протромбін, фібриноген, фактори згортання), маркери запального процесу (С-реактивний білок, імуноглобуліни і їх фракції і ін .).

Креатинін і сечовина підвищуються при нирковій недостатності. Даний стан може вплинути на процес лікування або саме бути викликаний лікарськими речовинами, необхідними при захворюваннях молочних залоз. У зв’язку з вищесказаним слід періодично визначати концентрацію даних речовин в крові, особливо, якщо хвора говорить про зниження добового діурезу (загальної кількості виділеної за добу сечі).

Дослідження печінкових проб також дуже важливо при патологіях молочних залоз, оскільки печінка відіграє не останню роль в їх патогенезі. Зокрема, при печінковій недостатності відзначається уповільнене виведення токсичних речовин, ліків і гормонів з організму. При цьому знижується імунна відповідь організму, змінюється співвідношення фаз менструального циклу, сповільнюються процеси загоєння. Крім того, печінка синтезує згортають кров речовини. У відсутності даних речовин пошкодження декількох капілярів може привести до масивної внутрішньотканинної кровотечі, коли навіть невеликий синець може стати великою гематомою.

Онкомаркери

 

Онкомаркери також відносяться до біохімічних аналізів крові, проте вони орієнтовані на визначення в крові продуктів зростання, секреції або розпаду злоякісних пухлин. Рак молочних залоз є найбільш дослідженою і гістологічно структурованою злоякісною пухлиною. На сьогоднішній день відомо багато підтипів раку молочних залоз, для діагностики яких виділені онкологічні маркери. Проте, виявлення даних маркерів в біологічних рідинах організму не є гарантією наявності раку, оскільки у даного методу існує певний відсоток хибнопозитивних і помилково негативних результатів. Остаточний діагноз встановлюється лише при взятті біопсії (забір частини тканини з подальшим його гістохімічним дослідженням).

23.04.2017
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(1 оцінка, в середньому: 5 з 5)